.hidden,#header,#head,.h24_footer,#footer,.h24_bg_image,#h24_webshop,#h24_order_popup,.h24_do_not_print,.alert_message,#h24_jq_tools_gallery,#facebox,#shadowbox_container,#top-menu-wrapper,#leftside,.sf-menu,#h24_simple_top_menu,#menu,#h24_controlPanel, #admin_panel, #add_content_panel, #ap_subMenuHolder,.editing_control_panel, .settings, .h24_minidropdown, .dialog_save_cancel_buttons,#h24_quickstart, #terms, #purchase_dialog, #h24_purchase_manager, .h24_dialog,#sortable_helper, .simplebit_tab, #h24_picnik_container, .visibility_hidden,.pp-FauxSection, .responsive_container{display:none !important;}/*! Non-supported blocks !*/ .h24_galleria_block {display:none !important;}/*! Make content wide !*/ .h24_heading span,.h24_content_container {width:95% !important;}.h24_collection {float:left;padding:10px;margin-bottom:20px;max-width:100% !important;width:auto !important;}.h24_collection_newline {clear:both;}.block_container {margin:0 10px 10px 0;}.h24_block_rss_block .mobile_fluid_width {width:95% !important;}.h24_content_container img {max-width:100% !important;}/*! Reset block height !*/ .block_container {min-height:auto !important;}.sortable {list-style-type:none;}body, .h24_design { background-color:#ffffff !important;;background-image:none !important;font-family:Georgia, Times, serif !important;font-size:11pt;/*!line-height:1.2;!*/ color:#000000 !important;}img {border:0;}p, span, td, th, h1,h2,h3,h4,h5,em,b,strong { color:#000000 !important;}p {margin:0;}li {background-image:none !important;}a:link, a:visited {color:#0059BF;background:transparent;font-weight:bold;text-decoration:underline;}/*! Clearing !*/ .clearer { clear:both; }/*! Simple gallery !*/ div.simple_gallery_content > div {float:left;position:relative;}div.simple_gallery_content {clear:both;overflow:hidden;width:100%;}/*! Google maps !*/ div.h24_do_print {display:block;}

Köpvillkor på Infravarme-Design.se

Allmänt
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren i sin helhet.

Du måste vara över 18 år för att få handla av oss. Målsmans medgivande gäller inte.

Alla priser är inklusive moms och i svenska kronor (Sek)

För kunder utanför EU, eventuell införselmoms och tullavgift är upp till mottagaren att betala.

Infravarme-Design.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Vi förbehållar oss rätten för tekniska ändringar på produkter eller delar av produkter. Färger på produktbilder kan se annorlunda ut på skärmar än färgen i verkligheten. Fråga oss om du behöver mer information om färgen.
Infravarme-design förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
 

Leveransvillkor
Produkter från InfraLogic, Star Progetti och DIGEL är i lager vanligtvis.
Infranomic paneler måste produceras. Detta tar 2-4 dagar (för bilder ca. 10-14 dagar)
Vi levererar ordrar samma dag eller dagen efter de är gjorda, i annat fall så kommer du som kund att bli kontaktad och kan då besluta själv om du vill vänta eller häva beställningen utan någon kostnad.

Det är upp till kunden att ange en giltig och korrekt leveransadress.
 

Ej Outlösta försändelser
Det är upp till kunden att ange en giltig och korrekt leveransadress. För ej utlösta paket debiterar vi en avgift på 300 kronor för expediering, packning, emballage, frakt, eventuellt postförskottsavgift, returfrakt.
För Speditions-leverans debiterar vi hela leveransen + retour kostnader enligt vår faktura från transportföretaget plus 250 kr.
 

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer eller tillverkare.

Det är  5 års med Infranomic och DIGEL, 2 års med Infralogic och Star Progetti.
För försäljning till tredje man, befintliga garanti eller garantianspråk är inte överlåtbara.

Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Alla  garantier gäller i Sverige.
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation eller - enligt vårt beslut -  en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.
Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.
 

Ångerrätt
Vi följer Konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Konsumenter har en ångerrätt enligt det som nedan sägs, varvid konsumenter är alla fysiska personer som köpa varor som till varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål
Ångrar du ett köp så har du  returrätt inom 14 dager från att du mottagit varan.
Du betalar själv returfrakten men återfår varans brutto pris från köptillfället.  En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad.
Du kan testa produkten som det kan göras i en fysisk butik - det betyder att beröra - om förpackningen tillåter detta, titta på, men inte skadar förpackningen eller använda produkten.
Så Ångerrätten gäller inte om varan är använd, skadad, produkten är ändrad eller på annat sätt modifierad. Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.
Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vänligen kontakta oss i alla fall innan du skickar artiklar till oss:
info@infravarme-design.se


För privatkonsument gäller konsumentköplagen - ångerrätten gäller ej för företag.

Fel Produkt
Om du - som privatkund -  fått fel produkt i din leverans så skall du kontakta oss inom 3 dagar efter mottagande av din beställning per e-post: info@infravarme-design.se
Du ska därför kontrollera alla produkter för att verifiera att allt är korrekt levererat. Inkommer information om detta senare än 3 dagar förbehåller sig Infravarme-Design rätten att neka retur, omleverans eller hävning av köp. Vi står självklart för alla fraktkostnader om vi skickat fel vara till dig.
Företagskunder måste meddela oss per e-post 24 timmar efter mottagandet av produkten.

Reklamation av trasig produkt eller saknade varor / Transportskador
Mottagaren är ansvarig för att kontrollera att leveransen och produkterna är oskadda i samband med mottagande av paketet.
Fraktskador måste med nödvändighet vara undertecknad av föraren. Kontrollera paketet och produkten i närvaro av föraren. Annars kommer reklamation inte accepteras.
När du kvitteras leveransen - risk av transporten går över till mottgaren med leverans signering
Observera att du inte får använda den skadade produkten och att du måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Efter godkänd returärende så skickar du produkten till:
Infravarme-Design
K&C Scheurich
Strömsrum 214
38492 Ålem

Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Beautyous att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Avbeställning
Om du skulle ångra dig direkt efter beställning ska du kontakta oss omedelbart skriftligen. Om vi redan hunnit skicka din beställning eller ifall din beställning är paketerad så kan du inte avbeställa utan får returnera paketet till vårt lager från där vi skickade det.. Du som kund står då för returfrakten. Om du inte hämtar ut din beställning gäller "Ej utlösta försändelser"
 

Personuppgifter / Integritetspolicy i enlighet med GDPR
Infravarme-design ägs och drivs av Katja & Christoph Scheurich.  Integritetspolicy gäller från 2018 - 05 - 25
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna information förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av
personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är registrering, strukturering, lagring,
bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
K & C Scheurich, med adress Strömsrum 214, 38942 Ålem, org. nr SE680224-9547 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster,
kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).
De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring (tryckerier, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som
behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid miss-tanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottager en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex.via post, e-post och sms). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på
att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. Då skall du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.
Rätt till dataportabilitet: Oavsett om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER?
Eftersom vi jobbar mot företag och många av våra kunder driver enskilda firmor är personnummer ofta organisationsnummer. Vi behandlar personnummer/organisationsnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. Men det behövs för att säkerställa att ett aktivt företag finns.

COOKIES PÅ VÅRA HEMSIDOR
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.)
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv påverka hur cookies hanteras i din webbläsare, t.ex.
blockera vissa typer av cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR?
Skicka ett mail till kundservice på info@infravarme-design.se

Ändringar av Villkoren
Infravarme-Design förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Vi rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Partner Sites:
www.Beautyous.se
www.Beauty9.se