.hidden,#header,#head,.h24_footer,#footer,.h24_bg_image,#h24_webshop,#h24_order_popup,.h24_do_not_print,.alert_message,#h24_jq_tools_gallery,#facebox,#shadowbox_container,#top-menu-wrapper,#leftside,.sf-menu,#h24_simple_top_menu,#menu,#h24_controlPanel, #admin_panel, #add_content_panel, #ap_subMenuHolder,.editing_control_panel, .settings, .h24_minidropdown, .dialog_save_cancel_buttons,#h24_quickstart, #terms, #purchase_dialog, #h24_purchase_manager, .h24_dialog,#sortable_helper, .simplebit_tab, #h24_picnik_container, .visibility_hidden,.pp-FauxSection, .responsive_container{display:none !important;}/*! Non-supported blocks !*/ .h24_galleria_block {display:none !important;}/*! Make content wide !*/ .h24_heading span,.h24_content_container {width:95% !important;}.h24_collection {float:left;padding:10px;margin-bottom:20px;max-width:100% !important;width:auto !important;}.h24_collection_newline {clear:both;}.block_container {margin:0 10px 10px 0;}.h24_block_rss_block .mobile_fluid_width {width:95% !important;}.h24_content_container img {max-width:100% !important;}/*! Reset block height !*/ .block_container {min-height:auto !important;}.sortable {list-style-type:none;}body, .h24_design { background-color:#ffffff !important;;background-image:none !important;font-family:Georgia, Times, serif !important;font-size:11pt;/*!line-height:1.2;!*/ color:#000000 !important;}img {border:0;}p, span, td, th, h1,h2,h3,h4,h5,em,b,strong { color:#000000 !important;}p {margin:0;}li {background-image:none !important;}a:link, a:visited {color:#0059BF;background:transparent;font-weight:bold;text-decoration:underline;}/*! Clearing !*/ .clearer { clear:both; }/*! Simple gallery !*/ div.simple_gallery_content > div {float:left;position:relative;}div.simple_gallery_content {clear:both;overflow:hidden;width:100%;}/*! Google maps !*/ div.h24_do_print {display:block;}

De infraröda värmepanelerna vi erbjuder uppfyller DIN-standarden IEC 60675-3

Klassificering enligt IEC 60675-3
Den nyligen utgivna standarden IEC 60675-3 från International Electrotechnical Commission (IEC) specificerar hur strålningseffektiviteten för direkta elektriska värmare bestäms och hur hög denna verkningsgrad måste vara för att en sådan värmare faktiskt ska kallas en infraröd värmare.

För elektriska direktvärmare, såsom infravärmare, är strålningseffektivitet det viktigaste kvalitetskriteriet. Detta indikerar hur väl en värmare överför värmeeffekten till rummets ytor. För att en värmare ska kunna kallas en infraröd värmare måste strålningseffektiviteten, enligt Dr. Peter Kosack från Technical University of Kaiserslautern är i intervallet över 40%. Först då kan tillverkaren tala om en riktig infraröd panel. Omvänt visar det sig att många av de infravärmare som erbjuds för närvarande inte är riktiga infravärmare eftersom deras effektivitet är för låg.

Infraröda strålar finns i tre olika delområden.

IR-C: De långvågiga infraröda C-strålarna i intervallet mer än 3000 nm sänds ut av många moderna enheter som vår infraröda värmare. Långvågig infraröd C-strålning är särskilt lämplig för uppvärmning av bostadsutrymmen.

IR-B: Den medelvågiga infraröda B-strålningen B (1400 - 3000 nm), å andra sidan, används ofta för högpresterande radiatorer inom industrisektorn. Strålarna tränger djupare (upp till 2 mm) in i huden och används ibland även inom det medicinska området.

IR-A: Karakteristiskt för kortvågig infraröd-A-strålning (780 - 1400 nm) är den mycket snabba och starka uppvärmningen av det bestrålade området. Strålarna tränger in i huden upp till 5 mm. Typiska användningsområden är inom industrisektorn, utanför restauranger, i friskvårdsområden och inom den medicinska sektorn.

Hur fungerar Infrarödvärme paneler?

Principen bakom infravärmeelement är ledande kolfibrer som är inbäddade bakom en glasskiva eller en stålplåt eller en helt ny teknik bakom en aluminiumplåt. Vid strömtillförsel sänder dessa fibrer ut behaglig infraröd strålning eller värmestrålning.
 

Den optimala yttemperatur är 80 till 95 grader. En högre temperatur är mindre effektiv på grund av den specifika IR-våglängd av alla gaser i luften och luftfuktighet. En stor yta med 80-95 grader är mycket bättre än en mindre yta med högre temperatur.

Till skillnad från vanliga uppvärmningsanläggningar värmer Infravärme upp rumsluften indirekt och torkar därför inte ut den lika mycket. Den relativa luftfuktigheten förblir nästintill oförändrad. Golv, väggar och tak tar upp den utsända värmen direkt och avger den igen som strålningsvärme. En av fördelarna med denna princip är att det motverkar mögelbildning i väggarna.

                   Konvektion                                                                                           Strålning värme

Konventionell uppvärmning, Konvektion
Konventionella värmeelement fungerar enligt konvektionsprincipen genom att värma upp luften i rummet. Mellan rummets golv och tak råder dock stora temperaturskillnader. Den uppvärmda luften stiger upp ovanför värmeelementet. Under taket blir det först varmt och skönt, men allt eftersom den svalnar sjunker sedan den varma luften ned längs den motsatta väggen och strömmar som kall luft längs med golvet tillbaka till värmeelementet där den åter värms upp. Vid denna cirkulation transporteras även damm och pollen genom rummet och orsakar en obehaglig känsla av drag i uppvärmda rum. Människor upplever en behaglig värmekänsla i ett rum som är fullständigt uppvärmt vid en temperatur på runt 20 till 22 grader. Luften i rummet är varmare än väggarna och möblerna. När man vädrar rummet leder det till en tydlig avkylning.

Uppvärmning med  Infravärme
Våra värmeelement fungerar enligt strålningsprincipen. Den infraröda strålningen värmer alla objekt i rummet direkt utan att ta omvägen via inneluften, eftersom luften inte lagrar värmen länge. Den behagliga känslan av värme uppstår mycket snabbare, även om lufttemperaturen är inte lika hög som vid konventionella uppvärmningsmetoder. Rumstemperaturen kan hållas 2-3 °C lägre utan att bekvämligheten påverkas. Ingen luftcirkulation uppstår och därmed virvlar även märkbart mindre damm upp i luften. Väggarna och möblerna är 2-4 grader varmare än inneluften. Detta ger en mycket mer behaglig inomhusmiljö. De behöver inte längre själva permanent värmas upp utan fungerar som sekundära värmekällor. Det är mycket viktigt och en stor fördel av infraröd värme - och varför IR-värmare har kortare inkopplingstider än konvektorer och förbrukar mindre energi.Temperaturen sjunker inte lika mycket när man vädrar rummet. Vi alla vet  hur ett rum värms upp när solen skiner in genom fönstret på sommaren. Infravärme fungerar enligt precis samma princip.


Hälsofördelar
 

Vid uppvärmning med infravärmeelement håller man i stor utsträckning luftfuktigheten konstant, vilket är särskilt bra för bland andra reumatiker. Även astmatiker och allergiker kan andas ut: Med infravärme virvlar knappt något damm upp, eftersom luftcirkulationseffekten är betydligt mindre än vid vanliga uppvärmningssystem.

Värmeelementen förbättrar klimatet i rummet, eftersom den infraröda strålningen värmer upp väggarna direkt istället för att ta omvägen via luften. Väggarna lagrar värmen och förblir därigenom torra och fria från mögelangrepp. En behaglig sidoeffekt är att värmen inte försvinner ut vid vädring.

Men infravärmen har ännu fler positiva effekter på kroppen: Den stimulerar hudens blodcirkulation och stärker immunsystemet. Dessutom stimulerar den infraröda strålningen ämnesomsättningen och har en slaggrensande effekt. Infravärme är nog den behagligaste uppvärmningsformen.


Ekonomiska fördelar

 

Redan vid köpet lönar sig infravärme. Du behöver varken pannrum eller värmepanna, rörledningar eller kamin. Även installationen är en barnlek. Du behöver inte vara särskilt händig för att själv installera vårt system.

Verkningsgraden av infravärmeelement är nästan 100 % - nästan all energi används till uppvärmning. En annan fördel är att de är underhållsfria: Infravärmeelement slits inte och har därigenom en extremt lång livslängd.

Även på driftskostnaderna kan du spara jämfört med vanliga uppvärmningssystem.

 Jämfört med andra el värmesystem som  vätskefyllda el-radiatorer, IR kan spara upp till 50% energi kostnar, eftersom:

- Producenten av el radiatorer rekommenderar 80-100 Watt för varje m2 för ett väl isolerat rum. För några år sedan var det 100 till 120 Watt/m2. Minskningen inte orsakas av högre effektivitet av el radiatorer, det är ett resultat av den bättre isolering för svenska hus i allmänhet under de senaste 10 åren.
För samma rum, beräknar vi 50-70 Watt / m2 med IR. Det innebär att för varje timme, el förbrukningen är redan mycket lägre.
Om vi tar hänsyn till att IR kräver mindre tid att värma upp ett rum, är det lätt att se att el radiatorer kan konsumera t.ex. dubbelt så mycket energi i samma rum än IR.

- IR-värmare är mycket snabbt och bör inte lagras värmen. Det tar bara några minuter att nå en optimal temperatur. De värmer upp när det är kallt och sluta genast när det blir varmt, t.ex. eftersom solen börjar lysa i rummet.

- När det gäller direkt strålning (upp till 2 meter) känner du dig varm genast, även om den omgivande luften fortfarande är kall.

- Det andra steget av Infraröd uppvärmning värms upp väggarna, taket, möblerna och dörrarna direkt. Ytan av dessa objekt är 2-4 grader varmare än luften.
Under optimala förhållanden är energiförbrukningen av infraröd jämförbar med konsumtion av luft / luft och luft / vatten värmepumpar. Men utförandet av en IR-värmare påverkas inte av utetemperaturen. Det har alltid samma prestanda. Ju kallare det blir ute - desto effektivare IR-värmare får i jämförelse speciellt till luft / luft värmepumpar

Behaglig värme för kropp och själ

Hälsosam, ekonomisk och estetisk - infraröd värme har flera övertygande fördelar. De eleganta elementen av glas eller pulverlackad plåt sprider på samma sätt som solen en behaglig och hälsosam värme som kommer från den milda, infraröda strålningen. Denna strålning kan jämföras med det synliga ljuset och är fullkomligt ofarlig för människor och djur, till skillnad från den aggresiva UV-strålningen. Infrastrålningens positiva effekter används även inom vården med stora framgångar.

Vi lägger stor vikt vid individualitet: Våra värmelement kan användas på många sätt. Antingen som komplett uppvärmningssystem för hemmet eller som en extra värmekälla för vardagsrummet och badrummet under vår och höst. Varför värma upp hela rummet, när man kanske bara sitter vid skrivbordet på kontoret? Ändra dina uppvärmningsvanor och spara på så sätt in på uppvärmningskostnaderna utan att för den skull dra ned på komforten. Med infravärmen kan du ge effektiv punktvärme i badrummet, uterummet, över skötbordet, i massagerummet eller gymmet - behaglig värme känner inga gränser.

Infranomics och Digels värmelement är endast 14-22 mm tjocka och därmed väldigt platssparande. De är tillverkade i Tyskland och certifierade av tyska TÜV 7 GS.

Infravärme paneletler InfraNomic

Vad är infraröd strålning?

 

Infraröd strålning är naturens egentliga värmekälla: Solen producerar med hjälp av kärnfusion en enorm mängd energi. Denna energi strålas ut från solen i olika våglängder. Endast en liten del av den i form av synligt ljus. Solstrålarna träffar jorden efter några minuter och efter en resa på ca 150 miljoner kilometer genom den tomma och materielösa rymden.När de träffar jordytan värmer solens infraröda strålar upp all materia, oberoende av den faktiska lufttemperaturen. Detta förklarar även varför det kan kännas varmt och skönt i solen även under vintern när luften är kall.

Infravärmepanel som bild
Infrapanel med träram
Infranomic Standard svart eller vit
Infravärmepanel utan ram
Variation av Infravärmepaneler
våra ramalternativ
IR-A extremt snabb uppvärmning
IR-Spegel med belysning från Infranomic
Infrapanel badrum
Infravärmepanel Spegel 600 Watt med Aluram
Infraröda värmepaneler i alla färger

Fraktfritt vid beställningar över 2000 kr - under 2000 kr tillkommer 150 kr